28
Tháng Một
chuyen phat km
Khuyễn mãi tháng 2 năm 2018
8:00 sáng - 5:00 chiều
Vancouver, Canada

Thông tin khuyễn mái tháng 3 / 2018 khi sử dụng dịch vụ chuyển phát, gửi hàng tại Minh Tiệp Express

31
Tháng Ba
chuyen phat km
Khuyễn mãi tháng 3 năm 2018
12:00 sáng - 5:00 chiều
Hà Nội

Thông tin khuyễn mái tháng 3 / 2018 khi sử dụng dịch vụ chuyển phát, gửi hàng tại Minh Tiệp Express

15
Tháng Tám
chuyen phat km
Khuyễn mãi tháng 4 năm 2018
7:00 sáng - 6:00 sáng
Hà Nội

Thông tin khuyễn mái tháng 4 / 2018 khi sử dụng dịch vụ chuyển phát, gửi hàng tại Minh Tiệp Express

30
Tháng Chín
chuyen phat km
Khuyễn mãi tháng 5 năm 2018
8:00 sáng - 5:00 chiều
Hà Nội

Thông tin khuyễn mái tháng 3 / 2018 khi sử dụng dịch vụ chuyển phát, gửi hàng tại Minh Tiệp Express